LM Studium

Aktualizace – neděle 14. dubna 2024

Všechny obrázky lze po kliknutí zobrazit v plné velikosti.

Podmínka pro postup do 2. semestru – platí jen v 1. ročníku: min. 10 kreditů / získáno 17 kreditů z celkových 32

Upozornění pro studenty 1. ročníků bakalářského studia na PEF

 • Podle Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze, čl. 10, odst. 8, musí všichni studenti prvních ročníků do zahájení výuky v letním semestru získat minimálně 10 kreditů za předměty zapsané v zimním semestru. Není-li splněna tato podmínka postupu do letního semestru, může být studentovi ukončeno studium.
 • Kontrola plnění podmínek studia bude prováděna v UIS po ukončení zkouškového období za zimní semestr. Studenti na studijní oddělení nic nepředkládají.

Podmínka pro postup do vyššího ročníku: min. 50 kreditů ze 60

Uzavřené předměty ZS 2023/2024

PředmětUkončeníVýsledekKredity (17/32)
Úvod do studiazápočetzapočteno5
Angličtina – úroveň A1zápočetzapočteno2
Politologiezkouškavelmi dobře (2)5
Informační a komunikační technologiezkouškavýborně (1)5

Neuzavřené předměty ZS 2023/2024

 • Psychologie osobnosti a sociální psychologie: třetí pokus během letního semestru 2023/2024
 • Matematické metody pro statistiky: druhý pokus během letního semestru 2023/2024
 • Zemědělské systémy I. – bez zápočtu, přesun do vyššího ročníku

Do vyššího ročníku lze přesunout dva předměty. Každý za 5 kreditů. Splnit veškeré zkoušky z letního semestru a alespoň jednu zkoušku ze zimního semestru.

Zkoušky v letním semestru 2023/2024

 • Angličtina – úroveň A1
 • Ekonomicko matematické metody I.
 • Internetové technologie
 • Matematika
 • Věda, filosofie a společnost
 • Zemědělské systémy II.
 • Psychologie osobnosti a sociální psychologie – ze zimního semestru
 • Matematické metody pro statistiky – ze zimního semestru

Zápočty v letním semestru 2023/2024

 • Celkem 6 předmětů – zápočtů
 • Splněno: 2 – zapsáno v E-indexu
 • Nesplněno: 4
 • Angličtina – pondělí 13. května 2024
 • Internetové technologie – úkol č. 1: MS Access – odevzdáno
 • Internetové technologie – úkol č. 2: MS Access – odevzdáno
 • Internetové technologie – úkol č. 3: MS Access – odevzdáno
 • Internetové technologie – úkol č. 4: Html – odevzdáno
 • Internetové technologie – úkol č. 5: Html – odevzdáno
 • Matematika – test č. 1 v Testovacím centru – splněno
 • Matematika – test č. 2 v Testovacím centru – druhý pokus v květnu
 • Matematika – test č. 3 v Testovacím centru v pátek 26. dubna 2024
 • Ekonomicko matematické metody I. – test č. 1 v Testovacím centru
 • Ekonomicko matematické metody I. – test č. 2 v Testovacím centru
 • Věda, filosofie a společnost
 • Zemědělské systémy II. – na cvičení v neděli 28. dubna 2024

Podmínky zápočtů a zkoušek – letní semestr 2023/2024

Níže zveřejněné obrázky lze otevřít v plné velikosti. Jsou to stránky formátu A4 převedeny do obrázků.

 • přehled zapsaných zkouškových termínů, pokud jsou k dispozici
 • zadání jednotlivých zkoušek
 • aktuální E-index pro studijní období 2023-2026
 • informace o mém studiu
 • moje studium
 • přehled financování
 • starší E-index pro studijní období 2013-2016

Poplatky za nadstandardní dobu studia