Studium

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

Provozně ekonomická fakulta (PEF)

Obor Ekonomika a management (EAM)

bakalářské studium, kombinovaná forma

  • období 2023-2026: ČZU PEF EAMK Bc. 2023-2026

navazující magisterské studium, kombinovaná forma

  • období 2026-2028: ČZU PEF EAMNK Ing. 2026-2028