O stránkách

Tyto stránky byly vytvořeny jako studijní podpora, a to především pro studentky a studenty kombinovaného studia České zemědělské univerzity v Praze, Provozně ekonomické fakulty, obor Ekonomika a management. Nyní pro bakalářské studium v letech 2023 až 2026. Poté je možnost prodloužit studium a podporu i pro navazující magisterské studium v letech 2026 až 2028. Budou zde zveřejněny aktuální informace, harmonogramy, podmínky zápočtů, zkoušek, studijní materiály ke stažení, včetně videonávodů. K tomu speciálně na této stránce vybrané odpovědi na nejčastější otázky. Tyto stránky jsem se rozhodl vytvořit zejména z důvodu již předchozího studia.